HRDOŠNÁ SKALA

Janko Matúška, Hrdoš. Povesť z Oravy:

K poludnej strane od mutnej Oravy,
Tam pyšná skala v oblakoch sa skrýva,
Dávno pevný hrad — teraz sokol plavý
I s nočnou sovou odtiaľ sa ozýva.

O zámku povesť v ľudu je ukrytá,
Len hora zrutným skalám ohlas dáva,
A pravda holá v svete bájku víta,
V búri čas verný nám ju prechováva.

Takto znie prvá sloha básne od Janka Matúška. Povesť z Oravy hovorí o pyšnom panovníkovi, ktorý neváhal obetovať svoju dcéru a sám potom zo zúfalstva skončil svoj život skokom zo skaly. Ľudová tradícia mu pripisuje aj ukrytie pokladu v skalách. Skalnatý hrebeň, ktorý snáď odvtedy nesie pomenovanie Hrdoš. Avšak nie tie vybájené, ale skutočné. Sú nimi nádherné skalné steny, pukliny, štrbiny, okná a – jaskyne. Najmä v oblasti Hrdošnej skaly.

Obdivovatelia skalných útvarov, jaskýň, krásnej prírody a neobyčajných výhľadov by mali svoj ďalší výlet nasmerovať do Šípskej Fatry, ktorá ponúka viacero turisticky atraktívnych cieľov. Okrem masívneho a rozložitého vrchu Šíp je táto lokalita tvorená aj ďalším veľmi zaujímavým vrchom Hrdoš a dych berúcim bralom Hrdošná skala. Zo samotného vrcholu sa naskytne polkruhový výhľad na Chočské vrchy spolu s Veľkým Chočom či Kubínsku hoľu. Zaujímavosťou je, že na Hrdošnej skale je možné obdivovať mohutné skalné bloky s oknami, bránami a niekoľkými jaskyňami. Najväčšou z nich je 120 m dlhá oficiálne neprístupná Žaškovská jaskyňa.

Hrdoš alebo inak nazývaný aj Ostrá (1 170 m n.m.), skalnatý vrch viditeľný pri prejazde po hlavnej ceste z Martina do Ružomberka, alebo aj z obce Komjatná, patrí k vrchom geomorfologického podcelku Šípska Fatra. Tento podcelok patril dlhé obdobie podľa klasifikácie k Chočským vrchom, ale keďže je z geologického hľadiska viac príbuzný k Veľkej Fatre, nakoniec bol zaradený tu.

Vrch Hrdoš s Hrdošovou skalou je prístupný po značkovaných turistických chodníkoch. Východiskom túr naň môžu byť obce Komjatná (cca 2 km), Švošov (cca 3 km), Stankovany, Žaškov alebo aj Ľubochňa. Hrebeňom Hrdoša je možné prejsť ku Skríženej skale a ďalej na zalesnený vrch Ostré.

Trasa: Hrdoš je dobre prístupný z obce Švošov, kde nájdete aj železničnú zastávku, kde začína turistická trasa.

Turistická mapa.