JALOVECKÁ DOLINA

Jalovecká dolina ústi do Liptovskej kotliny vzdialenej necelé 4 km severne od obce Jalovec. Tak ako Račkova dolina, tak i dolina Jalovecká je významná tým, že je tu možné vidieť pozostatky glaciálnej činnosti. Vďaka najväčšej povodni 20. storočia v tejto oblasti, ktorá v roku 1958 zničila cestu predchádzajúcu dolinou a preto sa jedná o jedinú slovenskú dolinu, ktorá je bez lesnej cesty. Vďaka tomu tu dnes môžeme obdivovať prirodzenú obnovu divočiny. Viac ako 5 000 hektárov súvislej divočiny je unikát, v ktorom sa zachovali mnohé vzácne rastliny a živočíchy. Vedie ňou len úzky chodník popri Jaloveckom potoku. Prvá časť trasy vedie hustým lesom, následne sa odpojíme do Bobrovskej doliny, kde leží najzápadnejšie tatranské pleso – Bobrovecké pleso.

Ak vás premôže zvedavosť a budete si chcieť nájsť Jaloveckú dolinu na mape, tak ju jednoducho nájdeme pomocou dvoch veľkých údolí nachádzajúcich sa na jej začiatku. Prvá sa nazýva Bobrovecká dolina a meno druhej doliny je Parichvost.

Trasa: Do ústia Jaloveckej doliny prídeme z Jalovca po žltej značke alebo z parkoviska Bobrovecká vápenica popri horskom hoteli Mních, kde sa na žltú značku napojíme. Môžeme začať od rázcestia na Tokarinách stále po žltej značke, ktorá na krátkom úseku vedie spolu s červenou magistrálou . Pri smerovníku v ústí doliny žltá značka odbočuje doľava a vedie po ľavej strane Jaloveckého potoka do Jaloveckej doliny